Epický zápas daňového úradu s daňový subjektom

Autor: Iveta Rajtáková | 7.4.2015 o 9:49 | (upravené 7.4.2015 o 10:39) Karma článku: 9,55 | Prečítané:  1923x

         Nepíšte mi, prosím, o tom, že používať slovo epický v takomto kontexte je nesprávne! Ja to dobre viem! Prečítajte, a potom posúďte či sa na opis absurdného divadla v podaní Daňového úradu Košice dajú použiť iné ako nezmysluplné výrazy. Nedajú. 

       Podľa Wikipédie absurdná dráma porušuje klasickú kompozíciu drámy. Chýba v nej súvislý dej, zápletka, rozuzlenie a záver. Nie je rozdelená na dejstvá. Vystupuje v nej málo postáv, ktoré medzi sebou komunikujú veľmi málo alebo vôbec, často chaoticky alebo nezmyselne.

          Nenašla som nič, čo by sa lepšie  hodilo na opísanie postupu Daňového úradu Košice, ako práve táto charakteristika, osobitne jej posledná časť.

        Podľa § 87 odseku 1 zákona č. 563/2009 Z. z. (Daňový poriadok), ktorý má názov  "Započítanie daňového nedoplatku":

       Ak má daňový dlžník daňový nedoplatok a zároveň má pohľadávku voči štátnej rozpočtovej organizácii, možno tieto navzájom započítať. Započítaním daňového nedoplatku s pohľadávkou daňového dlžníka tieto zaniknú vo výške, v ktorej sa kryjú, a to dňom doručenia potvrdenia finančného riaditeľstva o započítaní daňového nedoplatku daňovému dlžníkovi.

       V inom ustanovení toho istého zákona sa daňový nedoplatok definuje ako dlžná suma dane po lehote splatnosti dane.

       Krátkou, na osobitné intelektuálne predpoklady nenáročnou úvahou, možno dospieť k tomu, že na to, aby daňový subjekt mohol daňový nedoplatok započítať, musí byť nedoplatok nedoplatkom, teda musí ísť o daň, ktorá v lehote splatnosti zaplatená n e b o l a.

       Daňový subjekt, presnejšie subjektka, zlákaná predstieranou jednoduchosťou postupu a unavená vyvolávaním na iný štátny orgán, kedyže mieni svoj záväzok voči nej,  priznaný svojím vlastným právoplatným a vykonateľným rozhodnutím uhradiť, sa rozhodla započítať. (Koho chce Boh potrestať, toho najprv zbaví rozumu.)

       Podľa § 87 ods. 3 Daňového poriadku započítanie daňového nedoplatku sa môže vykonať na žiadosť daňového dlžníka podanú vecne príslušnému správcovi dane

       Dňa 28. septembra 2014 (v uvedený deň bol nedoplatok nedoplatok 3 kalendárne dni resp. 1 pracovný deň)  daňová subjektka doručila vecne príslušnému správcovi dane, Daňovému úradu Košice žiadosť o započítanie jej daňového nedoplatku proti štátnej rozpočtovej organizácii, obsahujúcu všetky zákonom prepísané náležitosti.

      Dňa 28. októbra 2014  (v uvedený deň bol nedoplatok nedoplat kom 1.  deň)   daňová subjektka doručila  vecne príslušnému správcovi dane, Daňovému úradu Košice, žiadosť o započítanie jej daňového nedoplatku proti štátnej rozpočtovej organizácii, obsahujúcu všetky, zákon om predpísané náležitosti.

    A bola pokojná a spokojná...

    Až kým jedného dňa v mesiaci november nezistila, že má zablokované účty kvôli daňovej exekúcii, ktorou sa vymáhajú presne tie daňové nedoplatky, o započítanie ktorých žiadala.

    Keď sa daňová subjektka prebrala z kómy v ktorej už videla aj svetlo na konci tunela, s hrôzou zistila, že žiadne svetlo sa nekoná a tunel je bez konca. Trasúcimi sa rukami zapálila aspoň biednu zápalku, aby sa v tej tme mohla okolo seba aspoň poobzerať (poznámka prekl.:podala sťažnosť).

    Ešte predtým, aby sa dopracovala v najskoršom možno čase k odblokovaniu účtov zaplatila           18. novembra 2014  nedoplatky vymáhané exekučným konaním. 

     Z odpovede na sťažnosť daňová subjektka zistila :

     Jej žiadosť o započítanie daňového nedoplatku z 28. septembra 2014, bola zamestnankyňou Daňového úradu Košice postúpená 10. októbra 2014 Finančnému riaditeľstvu SR.(Je potrebné poznamenať, že jediné, čo má správca dane so žiadosťou o započítanie, urobiť, je potvrdiť výšku a identifikáciu daňového nedoplatku, ktorú žiada daňový subjekt započítať. Keďže ide o nedoplatok, ktorý tá istá zamestnankyňa spravuje, je zrejmé, ide o činnosť, na vykonanie ktorej potrebuje zopár minút)

     Dňa 24. októbra 2014 tá istá zamestnankyňa správcu dane, odstúpila ten istý nedoplatok kolegyni na vymáhanie v daňovom exekučnom konaní. 

     Dňa 31. októbra 2014 finančné riaditeľstvo započítalo daňový nedoplatok.Oznámenie bolo daňovej subjektke doručené dňa 7. novembra 2014.          

      Žiadosť o započítanie z 28. októbra 2014  bola tou istou zamestnankyňou správcu dane postúpená na finančné riaditeľstvo dňa 7. novembra 2014, ale ešte predtým, než žiadosť postúpila, stihla tá istá zamestnankyňa správcu dane šupnúť  tento nedoplatok na vymáhanie v daňovom exekučnom konaní. Každý máme svoje priority...

      Finančné riaditeľstvo započítalo daňový nedoplatok dňa 30. 11. 2014. Oznámenie bolo doručené daňovej subjektke 12. decembra 2014.

      Zhrnúc napísané, jedna a tá istá zamestnankyňa správcu dane, ktorá prijala, opatrila svojim potvrdením a postúpila žiadosť o započítanie daňového nedoplatku, a ktorej tento najjednoduchší z jednoduchých úkonov trval aj dvanásť dní si išla ruky-nohy polámať, aby tento nedoplatok nezanikol započítaním. Osobitne pôsobivý je jej postup pri žiadosti z októbra, keď sa akýmsi postupovaní žiadosti na finančnej riaditeľstvo zdržiavať nenechala a na siedmy pracovný deň od vzniku započítavaného nedoplatku, ho postúpila na vymáhanie.

     Z  oznámenia výsledku prešetrenia sťažnosti, podpísaného riaditeľom Daňového úradu Košice  sa daňová subjektka dozvedela, že to všetko bolo super a že vymáhaniu daňového nedoplatku nejaká žiadosť nebráni, ale nebráni mu ani vydanie oznámenia finančného riaditeľstva o započítaní, ale až jeho doručenie.  Subjektka to teda chápe tak, že ak finančné riaditeľstvo, inak orgán, ktorý riadi a kontroluje, daňové úrady, započíta pohľadávku, daňový úrad, ním riadený ma ďalej ešte usilovnejšie a rýchlejšie pracovať na jej vymožení, aby to stihol ešte pred tým, než je toto oznámenie doručené daňovému subjektu, kedy nedoplatok formálne zanikne. Správca dane sa nemá nechať rušiť ani tým, že po tom, čo štátna rozpočtová organizácia potvrdí svoj záväzok voči daňovému subjektu finančnému riaditeľstvu (ešte pred započítaním pohľadávok) je povinná zdržať sa úkonov smerujúcich k zmene potvrdených údajov  (teda už nesmie daňovému subjektu nič zaplatiť).      

        Keďže na konci oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti sa uvádza, že sťažnosť je opodstatnená pokiaľ v nej daňová subjektka namieta porušenie zásady úzkej súčinnosti správcu dane s daňovým subjektom, čo podľa vybavovateľa sťažnosti znamená "vzájomnú spoluprácu správcu dane a daňového subjektu, vybavovanie veci bezodkladne a bez prieťahov a to za použitia najvhodnejších prostriedkov",daňovej subjektke v jej nekonečnej naivite svitla nádej, že hádam sa predsa len dovolala zdravého rozumu. Vytriezvenie prišlo v podobe "Oznámenia o prijatých opatreniach", z ktorého najpodstatnejšia časť si zaslúži byť citovaná:

        "Zamestnanci Daňového úradu Košice, Odbor správy daní budú povinní po doručení každého oznámenia o započítaní daňového nedoplatku o tejto skutočnosti bezodkladne oboznámiť zamestnancov Odboru daňovej exekúcie Daňového úradu Košice, ktorému sa budú podľa zákona odstupovať na vymáhanie tie daňové nedoplatky, o započítanie ktorých bolo daňovými dlžníkmi požiadané. 

          Preložené do zrozumiteľného jazyka, ak si dovolí daňový subjekt využiť zákonom dovolenú a predvídanú možnosť a požiada o započítanie daňového nedoplatku voči štátu, zamestnanci  Odboru správy daní Daňového úradu Košice majú rýchlo a zbesilo konať. Nie v zmysle postúpenia žiadosti finančnému riaditeľstvu, aby o nej čím skôr rozhodlo. Na to je času vždy dosť. Majú odstúpiť bezodkladne  a bez prieťahov daňový nedoplatok na daňovú exekúciu. A ak dlžník nie je totálne na mizine a je mu čo na účte zablokovať, bol by v tom čert, aby sa im nepodarilo nejaké oznámenia o započítaní predbehnúť.

           Otázka na záver: Načo je dobrý inštitút započítania v Daňovom poriadku? Na vybavovanie vecí bez prieťahov. Ak sa vám podarí nezaplatiť niečo na daniach v lehote splatnosti, existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že pozornosti Daňového úradu Košice sa vám podarí uniknúť. Ak v prvý deň existencie vášho daňového nedoplatku, chcete tento dlh usporiadať zákonom dovoleným spôsobom,  bezpečne tým  upútate pozornosť Daňového úradu Košice a môžete si byť absolútne istí, že trest, v podobe bezodkladnej a bez prieťahov vedenej daňovej exekúcie, vás neminie.    

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Sulík: Ak by Kiska založil stranu, stane sa len ďalším rozbíjačom pravice

Ficova hviezda padá a teraz by sa ešte vedel zachrániť na jedno volebné obdobie, hovorí pre SME predseda SaS RICHARD SULÍK o tom, komu by vyhovovali predčasné voľby.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Kultúrna vojna sa začala, konzervatívci sa pridali k fašistom

Rozpútala sa ďalšia časť kulturkampfu.

KOMENTÁR PETRA SCHUTZA

Múdrejší ustúpi (?)

Trump sa nezdráha ísť cez mŕtvoly, trebárs aj spojeneckého vzťahu.


Už ste čítali?